Provozní řád

MANIKÚRA

 

I. Název provozovny – Nehtové studio DAGMAR

 Adresa provozovny:               Wellness Afrodité, Mýto 178,

763 31 Brumov-Bylnice

Telefonní kontakt:                  +420 725 613 216

http://www.nehtovestudio-dagmar.g6.cz/?page_id=379

Provozní doba:                       zde

 

II.  Identifikace provozovatele

Jméno a příjmení:                     Dagmar Horečná

Trvalé bydliště:                       Na Vyhlídce 793, 763 31

Brumov-Bylnice

IČ:                                                  88769623

 

III. Odpovědná osoba v provozovně

Odpovědná osoba (garant) v provozovně do – červen 2013

Jméno a příjmení:                     Pavla Vavrysová

Vzdělání:                                Střední odborné učiliště –

obor kosmetika

Délka praxe v oboru:                 6 let

Zdravotní způsobilost:               Ano (zdravotní průkaz)

 

Odpovědná osoba v provozovně od – červen 2013

Jméno a příjmení:                       Dagmar Horečná

Vzdělání:                                  Střední odborné učiliště

Rekvalifikace v oboru:                 Manikúra

Délka praxe v oboru:                   2 rok

Zdravotní způsobilost:                 Ano (zdravotní průkaz)

 

IV. Druh a rozsah poskytovaných služeb

Druh poskytovaných služeb:         Manikúra

 

Podrobná charakteristika rozsahu a způsobu poskytovaných služeb:

- designérka zde provádí modeláž nehtů – lepením umělých tipů na přírodní nehty, jejich celkovou úpravou a vytvrzením gelem, určeným a schváleným pro tuto činnost.

 

Výkony porušující integritu kůže:     Neprovádí se

 

V. Údaje o provozovně

Popis prostoru provozovny

-          provozní místnost (plocha v 24m2, světlá výška 2,9m), umývadlo s přívodem tekoucí studené pitné a teplé vody

-          úprava povrchů podlah (umyvatelné PVC) a stěn (stěny a strop barevná výmalba)

-          vedlejší prostory (šatna, denní místnost, WC, úklidová komora, skříň na uložení

pracovního oděvu, obuvi)

Parametry prostředí:

  • větrání (přirozené okny)
  • osvětlení denní a umělé (zářivky)
  • vytápění (ústřední)

Zajištění pitné vody (veřejný vodovod) a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

 

VI. Manipulace s odpady

Odstraňování a manipulace odpadu komunálního, četnost:

Směsný komunální odpad bude ukládán do nádoby na odpadky – koše, který je zároveň opatřen igelitovým pytlem. Odpad bude v igelitovém pytli vynášen do nádob na komunální odpad. Odpadkový koš se denně vyprazdňuje a dezinfikuje.

 

Odstraňování a manipulace odpadu nebezpečného, četnost:

(→ vykazuje alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů) –  nemám.

 

VII. Použití strojů, přístrojů a dalších zařízení v provozovně

Stroje a přístroje v provozovně: UV lampa 2x, parafínová vanička, bruska na nehty, stolní lampa (zářivka)

 

Další zařízení v provozovně: stůl na manikúru, židle 2x, odpadkový koš, skříňka

 

Pracovní pomůcky a nástroje: nůžky, pilníky, pomerančová dřívka, gely na umělé nehty, lepidlo na umělé nehty, kleště, nehtové ozdoby, podávací pinzety, štětce, papírové ubrousky, buničité čtverečky,  laky, odlakovače.

 

VIII. Zásady očisty prostředí v provozovně

-          četnost a způsob běžného úklidu, generálního úklidu a malování (1 x za 2 roky), mytí dveří, oken se provádí 4x za rok, jinak dle potřeby,

-          provádění úklidu a čistění provozovny vždy po znečistění, nejméně však jednou denně, na vlhko s použitím teplé vody, saponátu a desinfekčního prostředku,

-          po ukončení obsluhy každého zákazníka řádné očistění pracovního místa s použitím desinfekčního prostředku, ukládání požitých nástrojů zvlášť od čistých,

-          k poskytnutí služby jsou pro každého zákazníka použity čisté dezinfikované  nástroje,

-          pracovní nástroje a pomůcky se po použití po každém zákazníkovi vždy řádně mechanicky očistí, omyjí horkou vodou s přídavkem saponátu, dezinfikují a opláchnou pitnou vodou.

 

IX. Podmínky desinfekce a sterilizace v provozovně

Pracovní pomůcky a nástroje, při jejichž použití může dojít k porušení integrity kůže, musí být používány jen sterilní. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají. Pro každého zákazníka se používají čistě umyté a vydesinfikované nástroje, event. sterilní dle charakteru práce.

Sterilizace :  neprovádí se

Desinfekce:

Desinfekční prostředky:

K desinfekci se používají pouze schválené desinfekční prostředky a je dodržován návod k jejich použití stanovený výrobcem.

Osobní ochranné pomůcky při práci s dezinf. prostředky: (gumové rukavice)

Poučení pracovníků o zásadách 1. pomoci: ano

Četnost střídání desinfekčních prostředků: (1x za 2 měsíce, vždy dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami).

 

Plošná desinfekce: desinfekční přípravek např. Incidur, Savo, apod..

 

Desinfekce nástrojů po použití: řádně mechanicky očistit – omytí horkou vodou s přípravkem saponátu, vydesinfikovat přípravkem např. Jodonal B, Despray, apod., a opláchnout pitnou vodou.

 

Desinfekce rukou a pokožky: (při každém znečištění si umýt ruce pod tekoucí vodou s použitím dezinfekčního prostředku), dezinf. prostředky: např. Septoderm spray, Ecodes použití dle návodu na obalu.

 

Dojde-li k biologickému znečištění nástrojů: po desinfekci desinf. prostředkem s virucidním účinkem mechanicky očistit, omýt horkou vodou s přípravkem saponátu, osušit, uložit do desinfikované nádoby.

 

Postup při kontaminaci povrchů biologickým materiálem: okamžité překrytí ploch, předmětů a nástrojů kontaminovaných biologickým materiálem mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném desinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím desinfekčního prostředku.

 

X. Zásady  osobní hyg. zaměstnanců

-          pečování o tělesnou čistotu; mytí rukou v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího       (případně dezinfekčního) prostředku v umyvadle určeném pro mytí rukou personálu před a po každém poskytnutí služby, po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při jiném znečištění; k osoušení rukou se používají osoušeče či ručníky pro jednorázové použití,

-          nošení čistého pracovního oděvu a obuvi po celou provozní dobu. Používání ostatních osobních ochranných pracovních prostředků, které odpovídají prováděné pracovní činnosti a jsou čisté a bezpečné pro zdraví osob,

-          neopouštění provozovny v pracovním oděvu a v pracovní obuvi v průběhu pracovní doby,

-          zamezení vstupu zvířat do provozovny s výjimkou vodícího psa pro nevidomé osoby

 

XI. Lékárnička (vybavena dle charakteru poskytovaných služeb)

 

XII. Způsob zacházení s prádlem v provozovně

Uložení čistého prádla: uzavíratelná skříňka, úklid prostoru desinfekčním prostředkem např. Incidur.

Dosušování a ukládání použitého prádla: v koši určeném na špinavé prádlo s uzavíratelným víkem, koš vytírán dezinfekčním roztokem denně.

Praní prádla: svépomocí – doma v pračce na vyvářku, žehlení.

Transport čistého a použitého prádla: v jednorázovém igelitovém pytli.

 

Ukládání pracovního a civilního oděvu a obuvi: v místnosti je speciální skříňka na ukládání civilního a pracovního oděvu.

 

Upozornění :

Provozní řád a jeho změny předloží osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné (holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nich se používají speciální přístroje k péči o tělo ) před jejich přijetímke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Schválený provozní řád vyvěsí při zahájení činnosti v provozovně. Provozní řád je osoba povinna měnit vždy při změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných.


Posted in Nezařazené by with comments disabled.